Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Andrzejewo  www.andrzejewo.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rada Gminy
Skład Rady
Komisje Rady
Sesje Rady Gminy 2014/2018 r.
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 r.
Uchwały Rady 2009/2018
Kadencja 2018-2023
OSwiadczenia majątkowe
Rada Gminy
Stanowiska w urzędzie
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Sprawozdania z działalności Wójta
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany i programy
Pozostałe
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Przetargi
Sprzedaż nieruchomości i mienia ruchomego
Zamówienia publiczne
Pozostałe ogłoszenia zamawianych usług
Dział ogłoszeń
Oferty pracy
Komunikaty
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Drogownictwo
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku
Plany gospodarowania odpadami
Rejestr działalności regulowanej
WYBORY
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
Wybory samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu 2015
Referendum Ogólnokrajowe 2015
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory sołtysów 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory 2014
Wybory 2011
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Dziennik Ustaw
Informacje nieudostępnione
Dostęp do Informacji Publicznej
Obsługa Interesanta
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna
Podatki i opłaty lokalne
Planowanie przestrzenne, Działalność gospodarcza, Wodociągi, Ewidencja gruntów
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
RODO
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory samorządowe 2014 strona główna 

Wybory samorządowe 2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 2 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2010-10-25 13:05:02 Informację zaktualizowano 2014-09-03 08:20:19, wprowadzający: Jacek Kosowski

ZARZĄDZENIE Nr 333/2014 WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Andrzejewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-09-04 08:12:09 Informację zaktualizowano 2014-09-04 08:19:37, wprowadzający: Jacek Kosowski

ZARZĄDZENIE Nr 390/2014 WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO z dnia 1 września 2014r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-09-12 07:50:12 Informację zaktualizowano 2014-09-12 08:30:29, wprowadzający: Jacek Kosowski

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-09-26 10:00:50 Informację zaktualizowano 2014-09-26 10:03:21, wprowadzający: Jacek Kosowski

OBWIESZCZENIE z dnia 26 września 2014 roku o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-09-26 20:44:01, wprowadzający: Jacek Kosowski

HARMONOGRAM dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie od dnia 29.09.2014r. do dnia 07.10.2014r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-09-26 20:45:21, wprowadzający: Jacek Kosowski

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO z dnia 6 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczonych do głosowania korespondencyjnego.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-10-07 08:08:14, wprowadzający: Jacek Kosowski

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie z dnia 20 października 2014 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 


                      

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-10-20 13:28:39 Informację zaktualizowano 2014-10-20 13:31:08, wprowadzający: Jacek Kosowski

Z A W I A D O M I E N I E o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-10-20 18:14:02, wprowadzający: Jacek Kosowski

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Andrzejewie z dnia 23 października 2014 r. o wynikach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Andrzejewo

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 14:27:39, wprowadzający: Jacek Kosowski

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Andrzejewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-10-27 09:39:29, wprowadzający: Jacek Kosowski

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Andrzejewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-10-27 09:41:51, wprowadzający: Jacek Kosowski

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


 

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-10-29 08:08:13, wprowadzający: Jacek Kosowski

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Andrzejewie z siedzibą w Gminnym Gimnazjum w Andrzejewie

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-10-29 08:08:58, wprowadzający: Jacek Kosowski

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Andrzejewie z siedzibą w Szkole Podstawowej w Andrzejewie

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-10-29 08:09:40, wprowadzający: Jacek Kosowski

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Starej Ruskołęce z siedzibą w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce


 

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-10-29 08:13:38, wprowadzający: Jacek Kosowski

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Zarębach Warchołach z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Zarębach Warchołach

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-10-29 08:15:10, wprowadzający: Jacek Kosowski

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie z dnia 30 października 2014 roku w sprawie skreślenia kandydata i unieważnienia listy kandydatów

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-10-30 14:38:18, wprowadzający: Jacek Kosowski

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie skreślenia i unieważnienia listy w wyborach do Rady Gminy Andrzejewo zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


 

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-10-30 14:39:45, wprowadzający: Jacek Kosowski

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie z dnia 30 października 2014 roku o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Andrzejewo

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-10-30 14:40:56, wprowadzający: Jacek Kosowski

Informacja o składach komisji obwodowych

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-11-03 11:33:03 Informację zaktualizowano 2014-11-03 11:34:13, wprowadzający: Jacek Kosowski

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Andrzejewo

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 12:58:15, wprowadzający: Jacek Kosowski

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Andrzejewo sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Andrzejewie

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 13:00:24, wprowadzający: Jacek Kosowski

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 13:02:41, wprowadzający: Jacek Kosowski
wersja do druku