Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Andrzejewo  www.andrzejewo.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rada Gminy
Skład Rady
Komisje Rady
Sesje Rady Gminy 2014/2015 r.
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 r.
Uchwały Rady
Oświadczenia majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Sprawozdania z działalności Wójta
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany i programy
Pozostałe
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Przetargi
Sprzedaż nieruchomości i mienia ruchomego
Zamówienia publiczne
Pozostałe ogłoszenia zamawianych usług
Dział ogłoszeń
Oferty pracy
Komunikaty
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Drogownictwo
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku
Plany gospodarowania odpadami
Rejestr działalności regulowanej
WYBORY
Wybory do Sejmu i Senatu 2015
Referendum Ogólnokrajowe 2015
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory sołtysów 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory 2014
Wybory 2011
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Dziennik Ustaw
Informacje nieudostępnione
Dostęp do Informacji Publicznej
Obsługa Interesanta
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna
Podatki i opłaty lokalne
Planowanie przestrzenne, Działalność gospodarcza, Wodociągi, Ewidencja gruntów
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Plany i programy strona główna 

Plany i programy

Wieloletnie programy i strategie rozwoju gminy Andrzejewo są opisem systemowego działania, które polegają na określeniu długoterminowych strategicznych celów rozwoju oraz zasobów i środków potrzebnych do ich realizacji. Gmina Andrzejewo   posiada kilka opracowanych programów rozwojowych, które są podstawowym dokumentem decyzyjnym i zarządczym, kierunkującym działania władz gminy w długim okresie, gdyż łączą w sobie problematykę głównych obszarów życia społecznego i gospodarczego gminy.


Dokumenty do pobrania:

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-04 12:02:00 Informację zaktualizowano 2011-03-16 09:09:05, wprowadzający: Marek Matys
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Andrzejewo
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 14:04:11, wprowadzający: Jacek Kosowski
Formularz uwag do projektu Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Andrzejewo na lata 2016-2021
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 14:05:52, wprowadzający: Jacek Kosowski
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12
lipca 2016 r.
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 14:07:30, wprowadzający: Jacek Kosowski
wersja do druku