Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Andrzejewo  www.andrzejewo.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rada Gminy
Skład Rady
Komisje Rady
Sesje Rady Gminy 2014/2018 r.
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 r.
Uchwały Rady 2009/2018
Kadencja 2018-2023
OSwiadczenia majątkowe
Rada Gminy
Stanowiska w urzędzie
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Sprawozdania z działalności Wójta
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany i programy
Pozostałe
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Przetargi
Sprzedaż nieruchomości i mienia ruchomego
Zamówienia publiczne
Pozostałe ogłoszenia zamawianych usług
Dział ogłoszeń
Oferty pracy
Komunikaty
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Drogownictwo
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku
Plany gospodarowania odpadami
Rejestr działalności regulowanej
WYBORY
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
Wybory samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu 2015
Referendum Ogólnokrajowe 2015
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory sołtysów 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory 2014
Wybory 2011
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Dziennik Ustaw
Informacje nieudostępnione
Dostęp do Informacji Publicznej
Obsługa Interesanta
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna
Podatki i opłaty lokalne
Planowanie przestrzenne, Działalność gospodarcza, Wodociągi, Ewidencja gruntów
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
RODO
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Organizacje pozarządowe strona główna 

Organizacje pozarządowe
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2012 r.
ZADAŃ PUBLICZNYCH
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2012-03-23 07:48:55 Informację zaktualizowano 2012-03-23 07:52:02, wprowadzający: Jacek Kosowski
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - WZÓR
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2012-03-23 07:53:33, wprowadzający: Jacek Kosowski
KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z
ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA ROK 2013

ogłoszenie o konsultacjach

projekt programu

formularz zmian

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-16 14:55:45 Informację zaktualizowano 2012-10-16 15:05:40, wprowadzający: Jacek Kosowski
WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 11:44:44, wprowadzający: Jacek Kosowski
OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH
POWOŁYWANYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-22 12:21:50, wprowadzający: Jacek Kosowski
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2013 r.
ZADAŃ PUBLICZNYCH

OTWARTY KONKURS OFERT

OFERTA

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-24 13:32:15, wprowadzający: Jacek Kosowski
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA REALIZACJE ZADAŃ
PUBLICZNYCH GMINY ANDRZEJEWO W 2013 R PRZEZ
ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWE
 ogłoszenie wyniki - strona.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 09:23:42, wprowadzający: Jacek Kosowski
OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH
POWOŁYWANYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH

Formularz zgłoszeniowy

 Ogłoszenie o naborze
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 10:37:44 Informację zaktualizowano 2014-04-11 10:38:18, wprowadzający: Jacek Kosowski
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 r.
ZADAŃ PUBLICZNYCH

oferta

Wzór oferty

deklaracja

 Ogłoszenie o konkursie
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 10:44:33, wprowadzający: Jacek Kosowski

PROJEKT


ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ANDRZEJEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK.

Formularz zmian do projektu

Konsultacje projektu Programu

 wiecej
Data wprowadzenia informacji 2015-10-22 12:54:45 Informację zaktualizowano 2015-10-22 12:55:56, wprowadzający: Jacek Kosowski
KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z
ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA ROK 2016

program współpracy

Formularz zmian

 ogłosz. na stronę_.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-28 15:25:18, wprowadzający: Jacek Kosowski
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2016 r.
ZADAŃ PUBLICZNYCH

oferta

deklaracja

wzór umowy

sprawozdanie

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2016-03-15 12:36:32 Informację zaktualizowano 2016-03-15 12:45:47, wprowadzający: Jacek Kosowski
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Andrzejewo w
2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego

Andrzejewo, dn. 07.04.2016 r.


Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Andrzejewo w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

ogłaszam

że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu:
- Kultura fizyczna – wspieranie zajęć szkoleniowych w zakresie różnych dyscyplin sportu, mających na celu przygotowanie zawodników klubów i stowarzyszeń do rywalizacji sportowej, w tym do udziału w organizowanych przez związki sportowe rozgrywkach ligowych, turniejach i zawodach dotacja z budżetu gminy zostanie udzielona następującym organizacjom pozarządowym:
1. GMINNY KLUB SPORTOWY MAX ROL ANDRZEJEWO – oferta nr 1
Przeznaczenie dotacji – projekt pn. „ŁĄCZY NAS PIŁKA”
Kwota dotacji – 11 000,00 zł.

 


Wójt Gminy Andrzejewo
Michał Rutkowski

 

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-07 13:19:15, wprowadzający: Jacek Kosowski
wersja do druku