Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Andrzejewo  www.andrzejewo.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rada Gminy
Skład Rady
Komisje Rady
Sesje Rady Gminy 2014/2018 r.
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 r.
Uchwały Rady 2009/2018
Kadencja 2018-2023
OSwiadczenia majątkowe
Rada Gminy
Stanowiska w urzędzie
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Sprawozdania z działalności Wójta
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany i programy
Pozostałe
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Przetargi
Sprzedaż nieruchomości i mienia ruchomego
Zamówienia publiczne
Pozostałe ogłoszenia zamawianych usług
Dział ogłoszeń
Oferty pracy
Komunikaty
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Drogownictwo
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku
Plany gospodarowania odpadami
Rejestr działalności regulowanej
WYBORY
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
Wybory samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu 2015
Referendum Ogólnokrajowe 2015
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory sołtysów 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory 2014
Wybory 2011
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Dziennik Ustaw
Informacje nieudostępnione
Dostęp do Informacji Publicznej
Obsługa Interesanta
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna
Podatki i opłaty lokalne
Planowanie przestrzenne, Działalność gospodarcza, Wodociągi, Ewidencja gruntów
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
RODO
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawozdania z działalności Wójta strona główna 

Sprawozdania z działalności Wójta

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO ZA OKRES OD  30 MARCA 2012R. DO 8 CZERWCA 2012R.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2012-06-13 12:33:33 Informację zaktualizowano 2012-10-17 08:46:00, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami za okres


28 czerwca 2012r.- 29 sierpnia 2012r

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2012-09-12 14:04:38 Informację zaktualizowano 2012-10-17 08:47:04, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami za okres  29.08 - 09.10.2012 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 08:39:02 Informację zaktualizowano 2012-10-17 08:46:13, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami za okres 09.10.2012 - 29.11.2012 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2012-11-30 13:22:11, wprowadzający: Jacek Kosowski
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami za okres 29.11.2012 - 18.12.2012 r. więcej
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 08:40:07, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami za okres 31.12.2012 - 08.02.2013 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2013-02-14 14:52:15 Informację zaktualizowano 2013-02-14 14:54:32, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami za okres 22.03.2012 - 30.04.2013 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2013-06-03 07:53:54, wprowadzający: Jacek Kosowski


Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami za okres 30.04.2013 - 13.06.2013 r. więcej
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 07:42:29, wprowadzający: Jacek Kosowski


Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami za okres 18.06.2013r.-29.08.2013r.  więcej
Data wprowadzenia informacji 2013-09-10 07:38:50, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami za okres między sesjami  29.08.2013 - 10.10.2013 r. więcej
Data wprowadzenia informacji 2013-10-18 11:09:31 Informację zaktualizowano 2013-10-18 11:11:22, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami za okres między sesjami  10.10.2013 - 12.11.2013 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2013-11-18 15:27:11 Informację zaktualizowano 2013-11-22 07:56:28, wprowadzający: Jacek Kosowski
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami za okres między sesjami 28.11.2013 - 17.12.2013 r.  więcej
Data wprowadzenia informacji 2013-12-17 15:00:15 Informację zaktualizowano 2013-12-17 15:03:14, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami za okres  07.02.2014 - 17.032014 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 07:48:19 Informację zaktualizowano 2014-04-03 07:49:46, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres 26.03.2014r. do 18.06.2014r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2015-05-07 08:34:09 Informację zaktualizowano 2015-05-07 08:36:40, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres 08.2014r. do 25.09.2014r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2015-05-07 09:13:12 Informację zaktualizowano 2015-05-07 09:16:48, wprowadzający: Jacek Kosowski

 Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres 13.10.2014r. do 04.12.2014r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2015-05-07 09:22:28 Informację zaktualizowano 2015-05-07 09:23:45, wprowadzający: Jacek Kosowski

 Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres  4.12.2014 do 30.12.2014 

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2015-05-07 09:26:08, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres  26.02.2015 do 30.03.2015

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2015-05-07 09:28:49, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres 30.03.2015-12.05.2015

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 14:56:47, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres 12.05.2015-30.06.2015

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2015-08-17 09:33:09, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres 30.06.2015-07.08.2015

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2015-10-01 08:17:14, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres 07.08.2015-28.09.2015

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2015-10-01 08:19:17, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres 24.03.2016 r.-18.04.2016 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2016-04-21 10:22:25, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres 18.04.2016r.-24.05.2016 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2017-08-25 07:58:31, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres 28.06.2016r.-11.08.2016 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2017-08-25 08:06:01, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres 11.08.2016r.-12.10.2016 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2017-08-25 08:09:45, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres 12.10.2016r.-30.11.2016 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2017-08-25 08:11:27, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres 30.01.2017r.-27.03.2017 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2017-08-25 08:15:36, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres 20.06.2017r.-03.08.2017 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2017-08-25 08:17:46, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres 3.08.2017-22.09.2017 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2017-10-03 13:16:16, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres 22.09.2017-23.11.2017 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 15:11:54, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres 12.01.2018 -22.02.2018 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 07:40:12, wprowadzający: Jacek Kosowski

Sprawozdanie z działalnosci wójta miedzy sesjami za okres 27.03.2018-26.06.2018

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 11:56:19, wprowadzający: Jacek Kosowski
wersja do druku