Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Andrzejewo  www.andrzejewo.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rada Gminy
Skład Rady
Komisje Rady
Sesje Rady Gminy 2014/2018 r.
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 r.
Uchwały Rady 2009/2018
Kadencja 2018-2023
OSwiadczenia majątkowe
Rada Gminy
Stanowiska w urzędzie
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Sprawozdania z działalności Wójta
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany i programy
Pozostałe
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Przetargi
Sprzedaż nieruchomości i mienia ruchomego
Zamówienia publiczne
Pozostałe ogłoszenia zamawianych usług
Dział ogłoszeń
Oferty pracy
Komunikaty
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Drogownictwo
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku
Plany gospodarowania odpadami
Rejestr działalności regulowanej
WYBORY
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
Wybory samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu 2015
Referendum Ogólnokrajowe 2015
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory sołtysów 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory 2014
Wybory 2011
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Dziennik Ustaw
Informacje nieudostępnione
Dostęp do Informacji Publicznej
Obsługa Interesanta
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna
Podatki i opłaty lokalne
Planowanie przestrzenne, Działalność gospodarcza, Wodociągi, Ewidencja gruntów
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
RODO
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referendum Ogólnokrajowe 2015 strona główna 

Referendum Ogólnokrajowe 2015
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze
gminy Andrzejewo miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2015-07-22 15:13:03, wprowadzający: Jacek Kosowski
Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji do spraw
referendum, lokalach obwodowych komisji
dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych oraz wyznaczonych do
głosowania korespondencyjnego.
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 09:04:13, wprowadzający: Jacek Kosowski
Informacja dotycząca formy składania wniosków
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2015-08-12 13:11:52, wprowadzający: Jacek Kosowski
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych
osób uprawnionych do udziału w referendum
ogólnokrajowym
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2015-08-12 13:14:28, wprowadzający: Jacek Kosowski
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w
obwodach głosowania utworzonych w kraju
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2015-08-12 13:16:47, wprowadzający: Jacek Kosowski
ZARZĄDZENIE Nr 80/2015 WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO z
dnia 12 sierpnia 2015 r.
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2015-08-12 20:58:33, wprowadzający: Jacek Kosowski
ZARZĄDZENIE Nr 81/2015 WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO z
dnia 12 sierpnia 2015r.
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2015-08-12 21:00:17, wprowadzający: Jacek Kosowski
ZARZĄDZENIE Nr 82/2015 WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO z
dnia 17 sierpnia 2015r.
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2015-08-17 09:36:00, wprowadzający: Jacek Kosowski
Informacja o składach obwodowych komisji
wyborczych
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2015-08-24 14:32:57 Informację zaktualizowano 2015-08-24 14:36:14, wprowadzający: Jacek Kosowski
ZARZĄDZENIE Nr 85/2015 WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO z
dnia 26 sierpnia 2015 r.
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2015-08-27 10:15:24, wprowadzający: Jacek Kosowski
wersja do druku