Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Andrzejewo  www.andrzejewo.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rada Gminy
Skład Rady
Komisje Rady
Sesje Rady Gminy 2014/2018 r.
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 r.
Uchwały Rady 2009/2018
Kadencja 2018-2023
OSwiadczenia majątkowe
Rada Gminy
Stanowiska w urzędzie
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Sprawozdania z działalności Wójta
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany i programy
Pozostałe
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Przetargi
Sprzedaż nieruchomości i mienia ruchomego
Zamówienia publiczne
Pozostałe ogłoszenia zamawianych usług
Dział ogłoszeń
Oferty pracy
Komunikaty
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Drogownictwo
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku
Plany gospodarowania odpadami
Rejestr działalności regulowanej
WYBORY
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
Wybory samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu 2015
Referendum Ogólnokrajowe 2015
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory sołtysów 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory 2014
Wybory 2011
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Dziennik Ustaw
Informacje nieudostępnione
Dostęp do Informacji Publicznej
Obsługa Interesanta
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna
Podatki i opłaty lokalne
Planowanie przestrzenne, Działalność gospodarcza, Wodociągi, Ewidencja gruntów
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
RODO
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory samorządowe 2018 strona główna 

Wybory samorządowe 2018
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowej Biura
Wyborczego w Ostrołęce z dnia 21 lutego 2018
roku
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 14:36:43, wprowadzający: Jacek Kosowski
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29
maja 2018 roku.
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-06-21 13:10:06 Informację zaktualizowano 2018-06-21 13:12:19, wprowadzający: Jacek Kosowski
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 08:42:55, wprowadzający: Jacek Kosowski
Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z
dnia 16 sierpnia w sprawie miejsca i terminu
przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów
wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów
terytorialnych komisji wyborczych
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 14:37:43, wprowadzający: Jacek Kosowski
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO z dnia 24
sierpnia 2018 roku
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 09:19:15, wprowadzający: Jacek Kosowski
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I z
dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych
utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wyborami
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-08-30 15:12:42, wprowadzający: Jacek Kosowski
ZARZĄDZENIE Nr 344/2018 WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO z
dnia 7 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy Andrzejewo miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 miejsca do umieszczania obwieszczeń 2018...pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-10 15:18:14 Informację zaktualizowano 2018-09-13 11:16:37, wprowadzający: Jacek Kosowski
INFORMACJA z dnia 12 września 2018 roku o
składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 13:21:30, wprowadzający: Jacek Kosowski
HARMONOGRAM dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Andrzejewie od dnia 13 września 2018 r. do dnia
17 września 2018 r.
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 13:51:11, wprowadzający: Jacek Kosowski
HARMONOGRAM dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Andrzejewie od dnia 18 września 2018 r. do dnia
26 września 2018 r.
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 08:24:04 Informację zaktualizowano 2018-09-19 14:18:58, wprowadzający: Jacek Kosowski
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce w
sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji
Wyborczej
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 11:32:58, wprowadzający: Jacek Kosowski
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 17
września 2018 roku
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 08:57:42, wprowadzający: Jacek Kosowski
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce w
sprawie powołania w skład Gminnej Komisji
Wyborczej
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 12:34:55, wprowadzający: Jacek Kosowski
Informacja o terminie losowań na członków
obwodowych komisji wyborczych
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 11:12:59 Informację zaktualizowano 2018-09-25 12:41:36, wprowadzający: Jacek Kosowski
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w
Andrzejewie z dnia 28 września 2018 r.
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 15:09:52, wprowadzający: Jacek Kosowski
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie
o wynikach losowania jednolitych numerów dla list
kandydatów na radnych do Rady Gminy Andrzejewo
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 08:22:45, wprowadzający: Jacek Kosowski
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z
dnia 1 października w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w gminie Andrzejewo
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 08:41:18, wprowadzający: Jacek Kosowski
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Andrzejewie z dnia 3 października 2018 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Gminy Andrzejewo zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 13:23:31, wprowadzający: Jacek Kosowski
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Andrzejewie z dnia 9 października 2018 r. o
zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach
Wójta Gminy Andrzejewo zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 13:18:02, wprowadzający: Jacek Kosowski
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Ostrołęce
I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Andrzejewo
 więcej
Data wprowadzenia informacji 2018-10-15 09:21:12, wprowadzający: Jacek Kosowski
wersja do druku