Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Andrzejewo  www.andrzejewo.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rada Gminy
Skład Rady
Komisje Rady
Sesje Rady Gminy 2014/2018 r.
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 r.
Uchwały Rady 2009/2018
Kadencja 2018-2023
OSwiadczenia majątkowe
Rada Gminy
Stanowiska w urzędzie
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Sprawozdania z działalności Wójta
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany i programy
Pozostałe
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestr instytucji kultury
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Przetargi
Sprzedaż nieruchomości i mienia ruchomego
Zamówienia publiczne
Pozostałe ogłoszenia zamawianych usług
Dział ogłoszeń
Oferty pracy
Komunikaty
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Drogownictwo
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku
Plany gospodarowania odpadami
Rejestr działalności regulowanej
WYBORY
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
Wybory samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu 2015
Referendum Ogólnokrajowe 2015
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory sołtysów 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory 2014
Wybory 2011
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Dziennik Ustaw
Informacje nieudostępnione
Dostęp do Informacji Publicznej
Obsługa Interesanta
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna
Podatki i opłaty lokalne
Planowanie przestrzenne, Działalność gospodarcza, Wodociągi, Ewidencja gruntów
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
RODO
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. strona główna 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2019-03-07 11:17:47, wprowadzający: Magdalena Pieńkowska

Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Andrzejewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komieteów wyborczych

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2019-03-07 11:21:59, wprowadzający: Magdalena Pieńkowska

Informacja z dnia 15 kwietnia 2019. o składzie i terminach dyżurów Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Ostrołęce

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2019-04-16 13:58:07 Informację zaktualizowano 2019-04-17 08:34:15, wprowadzający: Magdalena Pieńkowska

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 17 kwietnia 2019r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 10:32:31 Informację zaktualizowano 2019-04-23 10:38:02, wprowadzający: Robert Rosiak

Informacja Komsiarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 29 kwietnia 2019r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 09:27:59, wprowadzający: Magdalena Pieńkowska

POSTANOWIENIE NR 80/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 6 maja 2019r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 08:27:12, wprowadzający: Magdalena Pieńkowska

POSTANOWIENIE NR 82/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 08:37:03, wprowadzający: Magdalena Pieńkowska

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych liczbach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 5

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 12:29:20 Informację zaktualizowano 2019-05-14 14:58:22, wprowadzający: Magdalena Pieńkowska

Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 13:14:07, wprowadzający: Magdalena Pieńkowska

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 1 w Andrzejewie

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2019-05-23 08:20:37, wprowadzający: Magdalena Pieńkowska
wersja do druku