Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica – Kowalówka – Stara Ruskołęka – Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi - decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2017-07-12 09:03:51
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.   ...więcej

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica – Kowalówka – Stara Ruskołęka – Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi - postępowanie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2017-06-12 08:17:30
Andrzejewo, dnia 9 czerwca 2017 r. GOŚ.6220.2.2017 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust  ...więcej

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica – Kowalówka – Stara Ruskołęka – Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi - zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2017-05-22 07:46:28
ZAWIADOMIENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 20  ...więcej

Obwieszczenie o wydanej zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory dla krów mlecznych o łącznej obsadzie do 175 DJP oraz budowie zbiornika na gnojowicę i silosu na kiszonkę na działce nr 215, obręb Pieńki Wielkie, gmina Andrzejewo
2017-03-31 10:45:48
GOŚ.6220.12.2015 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ANDRZEJEWO Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środ  ...więcej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej EW Kowalówka o mocy nominalnej do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 58/2 w miejscowości Kowalówka, gmina Andrzejewo
2016-02-23 14:27:07
ROL.6220.10.2014   OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ANDRZEJEWO Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochroni  ...więcej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory o obsadzie do 80 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę i podziemnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, przy całkowitej obsadzie w gospodarstwie do 80 DJP, na terenie obejmującym działkę o nr ew. 199/4, położoną we wsi Stara Ruskołęka, gm. Andrzejewo
2016-02-10 12:56:29
GOŚ.6220.10.2015 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ANDRZEJEWO Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środ  ...więcej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory o obsadzie do 67 DJP do chowu bydła mlecznego w systemie ściółkowym i zbiornika na nieczystości ciekłe do 10 m3 o docelowej obsadzie w gospodarstwie do 95 DJP, na działce nr 77/2 w obrębie Przeździecko-Lenarty, gmina Andrzejewo
2016-02-05 09:05:37
GOŚ.6220.13.2015 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ANDRZEJEWO Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środ  ...więcej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - budowa obory o obsadzie do 100 DJP w miejscowości Zaręby-Choromany
2015-11-30 14:09:07
  ...więcej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory o obsadzie do 60 DJP (przy całkowitej obsadzie do 100 DJP w całym gospodarstwie) do chowu bydła mlecznego w systemie bezściółkowym i zbiornika na nieczystości ciekłe do 10 m3 na działce nr 105 w obrębie miejscowości Króle Duże, gmina Andrzejewo
2015-11-05 11:17:47
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo o konsultacjach społecznych w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.: budowa elektrowni wiatrowej EW Kowalówka o mocy nominalnej do 2,0 MW wraz infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ew. 58/2 w miejscowości Kowalówka, gm. Andrzejewo
2015-10-30 13:02:15
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo o wydanym postanowieniu w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W relacji Andrzejewo – Paproć Duża”
2015-08-21 08:30:42
Andrzejewo, dnia 10 lipca 2015 r. GOŚ.6220.6.2015   OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.), dalej „Kpa” oraz   ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W relacji Andrzejewo – Paproć Duża
2015-07-10 15:37:10
GOŚ.6220.6.2015 OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.), dalej „Kpa” ora  ...więcej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na dobudowie budynku inwentarskiego – obory do istniejącej stodoły o docelowej obsadzie około 86 DJP do chowu bydła mlecznego wraz z budową silosu na kiszonkę na działce nr 112 położonej w obrębie ewidencyjnym Króle Duże, gmina Andrzejewo
2015-04-17 08:04:57
Andrzejewo, dnia 14 kwietnia 2015 r. GOŚ.6220.1.2015   OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ANDRZEJEWO Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro  ...więcej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na dobudowie budynku inwentarskiego – obory do istniejącej stodoły o docelowej obsadzie około 86 DJP do chowu bydła mlecznego na działce nr 287 położonej w obrębie ewidencyjnym Króle Duże, gmina Andrzejewo
2015-04-17 08:03:04
Andrzejewo, dnia 14 kwietnia 2015 r. GOŚ.6220.2.2015 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ANDRZEJEWO Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udz  ...więcej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu wraz z dojazdami w miejscowości Mianowo w ciągu drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo – Jabłonowo – Leśniewo – Szulborze – Zuzela, gmina Andrzejewo.
2015-01-08 07:53:30
  ROL.6220.8.2014   OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ANDRZEJEWO Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ...więcej

Decyzja o środowiskowych na budowę budynku obory o obsadzie do 80 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę i zbiornikiem na nieczystości płynne (przy pełnej obsadzie w gospodarstwie do 80 DJP), na działce nr 240, obręb ewidencyjny Króle Duże, gmina Andrzejewo
2014-12-08 14:17:13
8 grudnia 2014 r. ROL.6220.7.2014 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ANDRZEJEWO Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia12 września 2014 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegajacego na rozpoczęciu prowadzenia działalności przetwarzania odpadów na nieruchomości o nr ew. 83/1 w miejscowości Jasienica-Parcele, gm. Andrzejewo, powiat ostrowski.
2014-09-15 11:20:18
Andrzejewo, dnia 12 września 2014 r.   OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ANDRZEJEWO Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia13 sierpnia 2014 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie drogi gminnej Przeździecko-Jachy - Drogoszewo
2014-08-13 10:22:52
Andrzejewo, dnia 13 sierpnia 2014 r.   ROL.6220.6.2014   OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ANDRZEJEWO Działając na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia12 sierpnia 2014 r. o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie drogi gminnej Przeździecko-Jachy - Drogoszewo
2014-08-12 14:31:26
Andrzejewo, dnia 12 sierpnia 2014 r. ROL.6220.6.2014 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.), dalej „Kpa” oraz art. 7  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 lipca 2014 r. o wydanej decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 260107W Gołębie-Leśniewo – Kuleszki-Nienałty wraz z łącznikiem we wsi Gołębie-Leśniewo oraz drogi gminnej nr 260108W Kuleszki-Nienałty – Budziszewo od km 0+000 do km 3+317,79
2014-07-31 12:55:43
Andrzejewo, dnia 31 lipca 2014 r. ROL.6220.5.2014 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ANDRZEJEWO Działając na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn zm.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 75
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl