Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie budynku inwentarskiego -
obory o obsadzie do 67 DJP do chowu bydła
mlecznego w systemie ściółkowym i zbiornika na
nieczystości ciekłe do 10 m3 o docelowej
obsadzie w gospodarstwie do 95 DJP, na działce nr
77/2 w obrębie Przeździecko-Lenarty, gmina
Andrzejewo

GOŚ.6220.13.2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO


Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)


zawiadamiam społeczeństwo


o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory o obsadzie do 67 DJP do chowu bydła mlecznego w systemie ściółkowym i zbiornika na nieczystości ciekłe do 10 m3 o docelowej obsadzie w gospodarstwie do 95 DJP, na działce nr 77/2 w obrębie Przeździecko-Lenarty, gmina Andrzejewo.


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy
w Andrzejewie ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, pokój nr 11 w godzinach: 7:30 -15:30.
Na podstawie Art. 85 ust. 3 ww. ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-02-05 09:05:37 | Data modyfikacji: 2016-02-10 12:57:17.
Data wprowadzenia: 2016-02-05 09:05:37
Data modyfikacji: 2016-02-10 12:57:17
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl