Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie budynku obory o obsadzie
do 80 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę
i podziemnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe,
przy całkowitej obsadzie w gospodarstwie do 80
DJP, na terenie obejmującym działkę o nr ew.
199/4, położoną we wsi Stara Ruskołęka, gm.
Andrzejewo

GOŚ.6220.10.2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO


Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)


zawiadamiam społeczeństwo


o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory o obsadzie do 80 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę i podziemnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, przy całkowitej obsadzie w gospodarstwie do 80 DJP, na terenie obejmującym działkę
o nr ew. 199/4, położoną we wsi Stara Ruskołęka, gm. Andrzejewo.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy
w Andrzejewie ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, pokój nr 11 w godzinach: 7:30 -15:30.
Na podstawie Art. 85 ust. 3 ww. ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-02-10 12:56:29.
Data wprowadzenia: 2016-02-10 12:56:29
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl