Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa budynku obory wolnostanowiskowej
bezściółkowej dla krów dojnych o obsadzie 80
DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o
pojemności 800 m3 wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działce o nr ew.
6, obręb Ruskołęka-Parcele, gmina Andrzejewo -
obwieszczenie o wydanej decyzji

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

Wójt Gminy Andrzejewo
podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 27 lipca 2017 r. wydana została decyzja znak GOŚ.6220.3.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:

budowa budynku obory wolnostanowiskowej bezściółkowej dla krów dojnych o obsadzie 80 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 800 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 6, obręb Ruskołęka-Parcele, gmina Andrzejewo.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie,
ul. Warszawska 36 w dniach pracy urzędu w godzinach 7:30 -15:30, I piętro, pokój 11.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:04:02 | Data modyfikacji: 2017-07-27 14:04:29.
Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:04:02
Data modyfikacji: 2017-07-27 14:04:29
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl