Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu wraz z dojazdami w miejscowości Mianowo w ciągu drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo – Jabłonowo – Leśniewo – Szulborze – Zuzela, gmina Andrzejewo.
2015-01-08 07:53:30
  ROL.6220.8.2014   OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ANDRZEJEWO Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ...więcej

Decyzja o środowiskowych na budowę budynku obory o obsadzie do 80 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę i zbiornikiem na nieczystości płynne (przy pełnej obsadzie w gospodarstwie do 80 DJP), na działce nr 240, obręb ewidencyjny Króle Duże, gmina Andrzejewo
2014-12-08 14:17:13
8 grudnia 2014 r. ROL.6220.7.2014 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ANDRZEJEWO Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia12 września 2014 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegajacego na rozpoczęciu prowadzenia działalności przetwarzania odpadów na nieruchomości o nr ew. 83/1 w miejscowości Jasienica-Parcele, gm. Andrzejewo, powiat ostrowski.
2014-09-15 11:20:18
Andrzejewo, dnia 12 września 2014 r.   OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ANDRZEJEWO Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia13 sierpnia 2014 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie drogi gminnej Przeździecko-Jachy - Drogoszewo
2014-08-13 10:22:52
Andrzejewo, dnia 13 sierpnia 2014 r.   ROL.6220.6.2014   OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ANDRZEJEWO Działając na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia12 sierpnia 2014 r. o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie drogi gminnej Przeździecko-Jachy - Drogoszewo
2014-08-12 14:31:26
Andrzejewo, dnia 12 sierpnia 2014 r. ROL.6220.6.2014 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.), dalej „Kpa” oraz art. 7  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 lipca 2014 r. o wydanej decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 260107W Gołębie-Leśniewo – Kuleszki-Nienałty wraz z łącznikiem we wsi Gołębie-Leśniewo oraz drogi gminnej nr 260108W Kuleszki-Nienałty – Budziszewo od km 0+000 do km 3+317,79
2014-07-31 12:55:43
Andrzejewo, dnia 31 lipca 2014 r. ROL.6220.5.2014 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ANDRZEJEWO Działając na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn zm.  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 lipca 2014 r. o wydanym postanowieniu na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 260107W Gołębie-Leśniewo – Kuleszki-Nienałty wraz z łącznikiem we wsi Gołębie-Leśniewo oraz drogi gminnej nr 260108W Kuleszki-Nienałty – Budziszewo od km 0+000 do km 3+317,79
2014-07-30 14:14:48
ROL.6220.5.2014 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.), dalej „Kpa” oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia7 lipca 2014 r. o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Przeździecko –Jachy – Drogoszewo.
2014-07-08 14:53:09
OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIANa podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.), dalej „Kpa” oraz art. 73 ust. 1 ust  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2014 r. o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 260107W Gołębie-Leśniewo – Kuleszki-Nienałty wraz z łącznikiem we wsi Gołębie-Leśniewo oraz drogi gminnej nr 260108W Kuleszki-Nienałty – Budziszewo lokalizacji km 0+000 – 3+317,79
2014-06-30 10:37:33
Wójt Gminy Andrzejewo, na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.), dalej „Kpa” oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dni  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 16 czerwca 2014 r. o wydanej decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku chlewni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oborę w systemie uwięziowym, rusztowym o obsadzie ok. 60 DJP (docelowa obsada ok. 65 DJP) i budowie infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania budynku na działce nr 110 w obrębie miejscowości Króle Duże, gmina Andrzejewo
2014-06-18 10:08:43
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 kwietnia 2014 r. o wydanej decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegajacego na drenacji działki o nr ew. 826 w obrebie miejscowości Andrzejewo, gmina Andrzejewo
2014-04-28 07:51:18
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 lutego 2014 r. o wydanej decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 16 elektrowni wiatrowych, usytuowanych w obrębach ewidencyjnych: Mianowo, Godlewo-Gorzejewo, Gołębie-Leśniewo, Olszewo-Cechny w gminie Andrzejewo, powiat ostrowski, województwo mazowieckie
2014-02-04 14:30:20
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 4 grudnia 2013 r. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa zespołu 16 elektrowni wiatrowych, usytuowanych w obrębach ewidencyjnych: Mianowo, Godlewo-Gorzejewo, Gołębie-Leśniewo, Olszewo-Cechny w gminie Andrzejewo, powiat ostrowski, województwo mazowieckie".
2013-12-04 11:04:41
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 października 2013 r. o przedłużenie terminu do dnia 30.11.2013 r. na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa zespołu 16 elektrowni wiatrowych, usytuowanych w obrębach ewidencyjnych: Mianowo, Godlewo-Gorzejewo, Gołębie-Leśniewo, Olszewo-Cechny w gminie Andrzejewo, powiat ostrowski, województwo mazowieckie".
2013-10-30 13:39:02
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 sierpnia 2013 r. o wyznaczenie nowego terminu na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa zespołu 16 elektrowni wiatrowych, usytuowanych w obrębach ewidencyjnych: Mianowo, Godlewo-Gorzejewo, Gołębie-Leśniewo, Olszewo-Cechny w gminie Andrzejewo, powiat ostrowski, województwo mazowieckie".
2013-09-23 15:24:43
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 sierpnia 2013 r. informujące o kontynuacji postępowania w sprawie wydania decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa zespołu 16 elektrowni wiatrowych, usytuowanych w obrębach ewidencyjnych: Mianowo, Godlewo-Gorzejewo, Gołębie-Leśniewo, Olszewo-Cechny w gminie Andrzejewo, powiat ostrowski, województwo mazowieckie".
2013-08-27 08:17:36
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 sierpnia 2013 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych: 180, 181 i 182, położonych w obrębie Pieńki Wielkie, gmina Andrzejewo
2013-08-14 10:12:46
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 maja 2013 r. o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych: 180, 181 i 182, położonych w obrębie Pieńki Wielkie, gmina Andrzejewo
2013-06-03 12:10:51
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 6 maja 2013 r. informujące o wniesionym odwołaniu od wydanej decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Budowa zespołu 16 elektrowni wiatrowych, usytuowanych w obrębach ewidencyjnych: Mianowo, Godlewo-Gorzejewo, Gołębie-Leśniewo, Olszewo-Cechny w gminie Andrzejewo, powiat ostrowski, województwo mazowieckie".
2013-05-07 10:26:40
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 kwietnia 2013 r. informujące o wydanej decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Budowa zespołu 16 elektrowni wiatrowych, usytuowanych w obrębach ewidencyjnych: Mianowo, Godlewo-Gorzejewo, Gołębie-Leśniewo, Olszewo-Cechny w gminie Andrzejewo, powiat ostrowski, województwo mazowieckie".
2013-04-11 11:34:23
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 81
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl