Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia
18.07.2016 r.o wszczętym postępowaniu
administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegającej na
przebudowie napowietrznej linii nN-0,4kV i SN-15kV
oraz napowietrznej stacji transformatorowej
15/0,4kV na terenie dz. nr geod.: 40/1, 49/2,
60/4, 60/6, 61/1, 62/1, 62/2, 63/1 obręb
Ruskołęka-Parcele
 
DPP.6733.2.2016 Obwieszczenie o wszczeciu postepowania.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-07-19 09:43:34 | Data modyfikacji: 2016-07-19 09:45:11.
Data wprowadzenia: 2016-07-19 09:43:34
Data modyfikacji: 2016-07-19 09:45:11
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl