Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia
18.07.2016 r., o wszczętym postępowaniu
administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegającej na
budowie linii napowietrznej nN oraz SN, linii
kablowej nN wraz ze złączami kablowymi niskiego
napięcia, słupowej stacji transformatorowej
SN/nN - 15/0,4kV (1 szt.) na nieruchomościach
położonych na terenie obrębu Andrzejewo dz. nr
geod.: 263, 348/1, 348/2, 443, 456/2, 457, 458,
459/1, 459/4, 459/5, 459/6, 460, 461/10, 461/11,
461/3, 462/1, 462/10, 462/14, 462/16, 464, 490/2,
491, 492, 493, 494, 495, 496/1, 497, 530/2, 532,
535, 586
 
DPP.6733.3.2016 Obwieszczenie o wszczeciu postepowania.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-07-19 09:55:37 | Data modyfikacji: 2016-07-19 09:56:27.
Data wprowadzenia: 2016-07-19 09:55:37
Data modyfikacji: 2016-07-19 09:56:27
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl