> Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO - DZIAŁKA 162/4 OBRĘB STARA RUSKOŁĘKA DO SPRZEDAŻY
2017-11-21 13:40:18
Wójt Gminy Andrzejewostosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz na stronie internetowej www.bip.andrzejewo.pl na okres 21  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO - DZIAŁKA 106 OBRĘB PRZEŹDZIECKO-DWORAKI DO SPRZEDAŻY
2017-11-21 13:16:02
Wójt Gminy Andrzejewostosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz na stronie internetowe  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO - DZIAŁKA 106 OBRĘB PRZEŹDZIECKO-DWORAKIDO SPRZEDAŻY
2017-10-10 14:44:53
  Wójt Gminy Andrzejewostosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz na stronie int  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO - DZIAŁKI 64 i 65 OBRĘB PRZEŹDZIECKO-DWORAKIDO SPRZEDAŻY
2017-10-10 14:41:11
Wójt Gminy Andrzejewostosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz na stronie internetowe  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO - DZIAŁKi 183/4 i 183/8 OBRĘB PIEŃKI WIELKIE DO SPRZEDAŻY
2017-09-29 13:09:20
  Wójt Gminy Andrzejewo stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz na stronie   ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO - DZIAŁKA 183/2 OBRĘB PIEŃKI WIELKIE DO SPRZEDAŻY
2017-09-29 13:05:29
 Wójt Gminy Andrzejewo stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz na stronie in  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO - DZIAŁKI 51 OBRĘB ŻELAZY-BROKOWO DO SPRZEDAŻY
2017-07-07 08:47:35
  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO - DZIAŁKI 111 OBRĘB ŻELAZY-BROKOWO DO SPRZEDAŻY
2017-07-07 08:43:53
  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO DO SPRZEDAŻY ZAMIESZCZONY DNIA 28.11.2016R.
2016-11-28 11:54:24
OGŁOSZENIEWójt Gminy Andrzejewo informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie w dniach od 29.11.2016r. do 19.12.2016r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gmi  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO DO SPRZEDAŻY ZAMIESZCZONY DNIA 19.07.2016R.
2016-07-15 08:46:06
Wójt Gminy Andrzejewoinformuje o sprzedaży nieruchomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie w dniu 19 lipca 2016 r. na okres 21 dni. Przedmiotem sprzeda  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO DO SPRZEDAŻY ZAMIESZCZONY DNIA 12.04.2016R.
2016-07-15 08:35:45
Wójt Gminy Andrzejewoinformuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie przy ul. Warszawska 36 wywieszono na okres 21 dni (tj. od 12 kwietnia 2016 r. do 3 maja 2016 r.) wykaz nieruchomości Gminy Andrzejewo (działki  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY ANDRZEJEWO DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CZAS OKRESLONY DO 3 LAT
2015-11-30 08:25:03
Wójt Gminy Andrzejewo Informuje o wywieszonym wykazie nieruchomości Gminy Andrzejewo przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie przy ul. Warszawska 36 w dn  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY ZAMIESZCZONY OD DNIA 27 SIERPNIA 2014 R DO DNIA18 WRZEŚNIA 2014 R
2014-08-27 08:50:33
INFORMACJA   O ZAMIESZCZONYM WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM   Wójt Gminy Andrzejewo informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie przy ul. Warszawskiej   ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY ZAMIESZCZONY DNIA 8 KWIETNIA 2014 R NA TABLICY OGŁOSZEŃ W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W ANDRZEJEWIE
2014-04-08 07:48:01
Wójt Gminy Andrzejewo stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zawiadamia, że od dnia 8 kwietnia 2014 r. do dnia 29 kwietnia 2014 r. n  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY ZAMIESZCZONY DNIA 17 WRZEŚNIA 2013 R NA TABLICY OGŁOSZEŃ W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W ANDRZEJEWIE NA OKRES 21 DNI
2013-09-16 09:00:18
Wójt Gminy Andrzejewo, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w si  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY ZAMIESZCZONY DNIA 16 LIPCA 2013 R NA TABLICY OGŁOSZEŃ W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W ANDRZEJEWIE
2013-07-15 09:21:12
Wójt Gminy Andrzejewo stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących w  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY OGŁOSZONY OD 15.01.2013 R. DO DNIA 05.02.2013 R.
2013-01-15 07:57:43
  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY OGŁOSZONY DO 14.03.2012 R
2012-03-20 14:59:47
Wójt Gminy Andrzejewo, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.02.2012 r. na tablicy ogłoszeń   ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY WYWIESZONY DO 02.02.2012 R
2012-01-05 09:57:24
Wójt Gminy Andrzejewo Informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie przy ul. Warszawskiej 36 wywieszono na okres 21 dni, tj. od dnia 11.01.2012 r. do dnia 02.02.2012 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY WYWIESZONY DO 18.01.2012 R
2011-12-22 10:11:07
Wójt Gminy Andrzejewo informuje, że w dniach  27.12.2011 r.  – 18.01.2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul Warszawska 36 został wywieszony wykaz nieruchomości Gminy Andrzejewo przeznaczonych do dzierżawy na czas oznac  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 24
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl