> Ogłoszenia przetargów
Dostawa oleju opałowego
2018-11-29 13:40:13
Ogłoszenie nr 655233-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. Gmina Andrzejewo: Dostawa oleju opałowegoOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówi  ...więcej

Dostawa żwiru drogowego, gruzu budowlanego rozdrobionego i mieszanki drogowej
2018-08-31 12:26:45
  Ogłoszenie nr 611481-N-2018 z dnia 2018-08-31 r. Gmina Andrzejewo: Dostawa żwiru drogowego, gruzu budowlanego rozdrobnionego i mieszanki drogowej (żwiru i rozdrobnionego gruzu budowlanego)OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DostawyZamieszcz  ...więcej

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych
2018-07-31 11:37:07
Andrzejewo 14.08.2018 r. ZPO.271.2.6.2018   Gmina Andrzejewo działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – fi  ...więcej

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
2018-06-07 10:56:49
  Ogłoszenie nr 569319-N-2018 z dnia 2018-06-07 r. Gmina Andrzejewo: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy AndrzejewoOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowią  ...więcej

Udzielenie kredytu długoterminowego
2018-03-23 10:51:29
Andrzejewo 29.03.2018 r. ZPO.271.2.4.2018 Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPO.271.2.4.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego”   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby Bolędy
2018-02-23 11:12:12
  Ogłoszenie nr 522458-N-2018 z dnia 2018-02-23 r. Gmina Andrzejewo: Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej o nr 61 w miejscowości Zaręby BolędyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: Zamiesz  ...więcej

Wyjaśnienie treści SIWZ - droga Załuski Lipniewo - Dmochy Mrozy
2018-02-16 14:41:36
Andrzejewo 16.02.2018 r. ZPO.271.2.2.2018 Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPO.271.2.2.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej nr 260110W Załuski  ...więcej

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
2018-02-15 14:36:59
Andrzejewo 15.02.2018 r. ZPO.271.2.2.2018     INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPO.271.2.2.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dro  ...więcej

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
2018-02-15 08:51:23
  Andrzejewo 14.02.2018 r. ZPO.271.2.1.2018     INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPO.271.2.1.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebu  ...więcej

Wyjaśnienie treści SIWZ - droga Zaręby Bolędy
2018-02-15 08:40:21
Andrzejewo 14.02.2018 r. ZPO.271.2.1.2018 Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPO.271.2.1.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ew  ...więcej

Wyjaśnienie treści SIWZ
2018-02-12 10:42:29
Andrzejewo 09.02.2018 r. ZPO.271.2.2.2018 Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPO.271.2.2.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej nr 260110W Załuski  ...więcej

Przebudowa drogi Załuski Lipniewo - Dmochy Mrozy
2018-01-30 12:32:06
Ogłoszenie nr 511768-N-2018 z dnia 2018-01-30 r. Gmina Andrzejewo: Przebudowa drogi gminnej nr 260110W Załuski Lipniewo – Dmochy MrozyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgł  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby Bolędy
2018-01-30 11:41:05
Ogłoszenie nr 511684-N-2018 z dnia 2018-01-30 r. Gmina Andrzejewo: Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewidencyjnym 61 w miejscowości Zaręby BolędyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie o  ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl