> Wybór/Unieważnienia
Dostawa oleju opałowego
2018-12-24 10:10:26
Andrzejewo 24.12.2018 r. ZPO.271.2.8.2018   I N F O R M A C J Ao wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 rok  ...więcej

Dostawa żwiru drogowego, gruzu budowlanego rozdrobionego i mieszanki drogowej
2018-09-21 10:00:34
Andrzejewo 20.09.2018 r. ZPO.271.2.7.2018   I N F O R M A C J Ao wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 rok  ...więcej

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych
2018-09-06 13:35:33
Andrzejewo 06.09.2018 r. ZPO.271.2.6.2018 INFORMACJAO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkurencyjnego wybory wykonawcówPrzebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatni  ...więcej

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
2018-06-25 10:18:01
Andrzejewo 25.06.2018 r. ZPO.271.2.5.2018   I N F O R M A C J Ao wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 rok  ...więcej

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
2018-06-25 10:17:10
Andrzejewo 25.06.2018 r. ZPO.271.2.5.2018   I N F O R M A C J Ao wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 rok  ...więcej

Udzielenie kredytu długoterminowego
2018-04-09 11:19:16
Andrzejewo 09.04.2018 r. ZPO.271.2.4.2018 I N F O R M A C J Ao wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 roku, poz. 1  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby Bolędy
2018-03-23 10:55:53
Andrzejewo 22.03.2018 r. ZPO.271.2.3.2018   I N F O R M A C J Ao wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 rok  ...więcej

Przebudowa drogi gtminnej Załuski Lipniewo - Dmochy Mrozy
2018-02-28 08:33:29
Andrzejewo 28.02.2018 r. ZPO.271.2.2.2018   I N F O R M A C J Ao wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 rok  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby Bolędy
2018-02-22 08:21:56
Andrzejewo 22.02.2018 r. ZPO.271.2.1.2018 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW   Z A W I A D O M I E N I E dotyczy: postępowania przetargowego nr ZPO.271.2.1.2018 na „Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewidencyjnym 61 w miejscowoś  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl