> 2018 r.

2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/190/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2018-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 09:43:22 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:54:00.

Uchwała Nr XXXVI/191/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 09:46:07 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:54:13.

Uchwała Nr XXXVI/192/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 09:53:30 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:54:23.

Uchwała Nr XXXVI/193/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

 
doc06933020180517090707.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:09:09 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:54:34.

Uchwała Nr XXXVI/194/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałana Narkomanii na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:12:24 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:54:45.

Uchwała Nr XXXVII/195/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:15:13 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:54:57.

Uchwała Nr XXXVII/196/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:17:20 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:55:09.

Uchwała Nr XXXVII/197/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:22:56 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:55:20.

Uchwała Nr XXXVII/198/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie prowadzonym przez Gmine Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:27:18 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:55:30.

Uchwała Nr XXXVII/199/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Andrzejewo na 2018 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:34:34 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:55:41.

Uchwała Nr XXXIX/200/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2018-2030

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:53:49 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:55:41.

Uchwała Nr XXXIX/201/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:57:18 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:58:10.

Uchwała Nr XXXIX/202/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postepowania przy udzielaniu spółkom wodnyym dotacji celowych z budżetu Gminy Andrzejewo, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 11:09:36 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:58:10.

Uchwała Nr XXXIX/203 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 11:32:48 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:58:10.

Uchwała Nr XXXIX/204 /2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 11:35:07 | Data modyfikacji: 2018-05-17 10:58:10.
Data wprowadzenia: 2018-05-17 11:35:07
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl