> 2018 r.

2018 r.

Zarządzenie Nr 298/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:34:22 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:40:47.

Zarządzenie Nr 299/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:36:58 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:40:59.

Zarządzenie Nr 300/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowejw postepowaniu o wartości ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:39:45 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:40:59.

Zarządzenie Nr 301/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planów  finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2018 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:43:14 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:40:59.

Zarządzenie Nr 302/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:50:55 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:40:59.

Zarządzenie Nr 303/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2018 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:53:17 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:40:59.

Zarządzenie Nr 304/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Głęboka termomodernizacja  i remont budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie"

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:56:41 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:40:59.

Zarządzenie Nr 305/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 13:58:14 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:58:55.

Zarządzenie Nr 306/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2018 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:01:00 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:58:55.

Zarządzenie Nr 307/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:03:42 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:58:55.

Zarządzenie Nr 308/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzednicze podinspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w Urzedzie Gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:08:32 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:58:55.

Zarządzenie Nr 309/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzednicze podinspektora ds. księgowości w Urzedzie Gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:10:39 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:58:55.

Zarządzenie Nr 310/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postepowaniu o wartości ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:14:40 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:58:55.

Zarządzenie Nr 311/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:20:26 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:20:54.

Zarządzenie Nr 312/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:25:01 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:20:54.

Zarządzenie Nr 313/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:28:14 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:20:54.

Zarządzenie Nr 314/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy  na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:37:10 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:20:54.

Zarządzenie Nr 315/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na 2018 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:53:49 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:20:54.

Zarządzenie Nr 316/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andrzejewie im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 15:04:27 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:20:54.

Zarządzenie Nr 317/2018 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzednicze podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat w Urzedzie gminy w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 15:07:43 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:20:54.
Data wprowadzenia: 2018-05-17 15:07:43
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl