> Sprawozdania RB i opinie RIO

Sprawozdania RB i opinie RIO

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji I kw. 2018
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-08-16 14:50:54.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych I kw. 2018
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-08-16 14:56:23.
Rb- 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
bużetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 31 marca roku
2018.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-08-16 14:59:03 | Data modyfikacji: 2018-08-16 15:08:25.
RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-08-16 15:00:04 | Data modyfikacji: 2018-08-16 15:21:48.
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-08-16 15:01:43 | Data modyfikacji: 2018-08-16 15:21:48.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych II kw. 2018
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-08-16 15:02:58 | Data modyfikacji: 2018-08-16 15:21:48.
Rb- 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
bużetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2018.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-08-16 15:04:28 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:57:51.
RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-08-17 09:55:03 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:56:53.
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-08-28 08:32:09 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:56:53.
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji II kw. 2018
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-08-28 08:33:53 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:56:53.
Uchwała NR Os.182.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
17 kwietnia 2018 roku
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-08-28 08:37:30 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:56:53.
Uchwała NR Os.356.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11 września 2018 roku
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-09-20 13:48:41 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:56:53.
RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
początku roku do dnia 30 września 2018 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-11-26 14:33:14 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:56:53.
Rb- 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
bużetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 30 września roku
2018.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-11-26 14:34:45 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:56:53.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych III kw. 2018
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-11-26 14:36:27 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:56:53.
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji III kw. 2018
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-11-26 14:37:59 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:56:53.
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 30 września 2018 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-11-26 14:39:40 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:56:53.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych IV kw. 2018
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:55:35 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:56:53.
RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji IV kw. 2018
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:57:36 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:56:53.
Rb- 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
roku 2018.
 
rb2s 4.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:59:17 | Data modyfikacji: 2018-08-17 09:56:53.
RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 11:00:30 | Data modyfikacji: 2019-03-05 13:55:57.
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 13:58:38 | Data modyfikacji: 2019-03-05 13:55:57.

Zobacz:
 Sprawozdania RB i opinie RIO .  Zmiany w budżecie . 
Data wprowadzenia: 2019-03-05 13:58:38
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl