Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Andrzejewo, dnia 19.08.2020 r.
GOŚ.6220.1.2020


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Wójt Gminy Andrzejewo

podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 19.08.2020 r. wydana została decyzja znak GOŚ.6220.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:

budowa farmy fotowoltaicznej PV Pieńki Wielkie I o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 31, obręb 0019 Pieńki Wielkie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36 w dniach pracy urzędu w godzinach 7:30 -15:30, I piętro, pokój 10.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-08-19 15:07:41.
Data wprowadzenia: 2020-08-19 15:07:41
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl