Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Andrzejewo, dnia 23.09.2020 r.
GOŚ.6220.8.2020


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 2283 z późn. zm.)

Wójt Gminy Andrzejewo

podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 23.09.2020 r. wydana została decyzja znak GOŚ.6220.8.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:

budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej)
o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach o konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu, położonej na działce nr ewid. 336, obręb Andrzejewo, gmina Andrzejewo, pow. ostrowski.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36 w dniach pracy urzędu w godzinach
7:30 -15:30, I piętro, pokój 10.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-09-23 11:54:40.
Data wprowadzenia: 2020-09-23 11:54:40
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl