Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Andrzejewo, dnia 08.02.2021 r.
GOŚ.6220.7.2020

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ), w celu zapewnienia stronom pełnegoi czynnego udziału w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr 280, obręb Andrzejewo, powiat ostrowski, województwo mazowieckie,
zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
Ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, w tym: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, strony mogą się zapoznać się (z możliwością wypowiedzenia się) w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, pok. 10, w godzinach 7:30- 15:30, w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Do zamieszczenia:
1. BIP
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy w Andrzejewie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-02-08 09:20:29.
Data wprowadzenia: 2021-02-08 09:20:29
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl