Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Pieńki Wielkie III o mocy wytwórczej do 2 MW na działce nr 37 obręb 0019 Pieńki Wielkie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem
2020-05-15 12:15:25
Andrzejewo, dnia 15.05.2020 r.GOŚ.6220.3.2020 OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., p  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Pieńki Wielkie II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 37 obręb 0019 Pieńki Wielkie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem
2020-05-15 12:12:40
Andrzejewo, dnia 15.05.2020 r.GOŚ.6220.2.2020 OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., p  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Pieńki Wielkie I o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 31 obręb 0019 Pieńki Wielkie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem
2020-05-15 12:07:44
Andrzejewo, dnia 15.05.2020 r.GOŚ.6220.1.2020 OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., p  ...więcej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2020-04-14 13:29:29
Andrzejewo, dnia 14 kwietnia 2020 r.GOŚ.6220.9.2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oc  ...więcej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2019-12-17 10:18:22
Andrzejewo, dnia 13.12.2019 r.GOŚ.6220.7.2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach   ...więcej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2019-09-02 15:41:52
Andrzejewo, dnia 02.09.2019 r.GOŚ.6220.5.2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach   ...więcej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2019-09-02 15:41:18
Andrzejewo, dnia 02.09.2019 r.GOŚ.6220.4.2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach   ...więcej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2019-09-02 15:40:18
Andrzejewo, dnia 02.09.2019 r.GOŚ.6220.2.2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach   ...więcej

OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODIWSKOWYCH UWARUNKOWANIACH
2019-07-02 07:56:11
Andrzejewo, dnia 2 lipca 2019 r. GOŚ.6220.3.2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocen  ...więcej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2019-07-01 09:46:20
Andrzejewo, dnia 01.07.2019 r.GOŚ.6220.6.2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  ...więcej

Przebudowie drogi powiatowej nr 2610W granica województwa- Pieńki- Wielkie – Jabłonowo- Klacze- postanowienie
2019-06-14 09:22:48
Andrzejewo, dnia 14.06.2019 r.GOŚ.6220.6.2019 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związ  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa- Pieńki Wielkie - Jabłonowo- Klacze"
2019-05-15 12:15:16
Andrzejewo, dnia 15.05.2019 r.GOŚ.6220.6.2019 OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., p  ...więcej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2018-06-06 10:17:01
  ...więcej

Odbudowa drogi nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do km14+554 o długości 1,631 km - postanowienie
2017-12-13 11:58:33
  OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r  ...więcej

Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo – granica województwa - obwieszczenie o wydaniu decyzji
2017-09-14 11:23:50
  OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (D  ...więcej

Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo – granica województwa - obwieszczenie o wydaniu postanowienia
2017-08-23 08:08:19
  GOŚ.6220.4.2017 OBWIESZCZENI Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2  ...więcej

Budowa budynku obory wolnostanowiskowej bezściółkowej dla krów dojnych o obsadzie 80 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 800 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 6, obręb Ruskołęka-Parcele, gmina Andrzejewo - obwieszczenie o wydanej decyzji
2017-07-27 14:04:02
  OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z   ...więcej

Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo – granica województwa - obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2017-07-24 09:49:59
OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paździer  ...więcej

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica – Kowalówka – Stara Ruskołęka – Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi - decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2017-07-12 09:03:51
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.   ...więcej

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica – Kowalówka – Stara Ruskołęka – Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi - postępowanie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2017-06-12 08:17:30
Andrzejewo, dnia 9 czerwca 2017 r. GOŚ.6220.2.2017 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 113
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl