Komunikaty
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
2022-05-12 12:07:03
  ...więcej

OBWIESZCZENIE GOŚ.6220.5.2021 Wójta Gminy Andrzejewo
2021-12-15 08:47:06
  ...więcej

Obwieszczenie SPN-O.7533.12.2021.KM
2021-06-22 12:48:06
  ...więcej

PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
2020-12-02 12:41:08
PROGRAMU OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ANDRZEJEWO NA ROK 2021  ...więcej

2019-12-27 13:28:17
Zawiadomienie Starosty Ostrowskiego w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach własności osób prywatnych, spółek i wspólnot leśnych, mienia komunalnego oraz kościołów  ...więcej

2019-10-30 14:08:26
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji  ...więcej

2019-10-30 14:06:23
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji  ...więcej

2019-10-03 08:43:36
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania  ...więcej

2019-08-09 12:07:36
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji NR 377/O/2019 stwierdzającej nabycie przez Powiat Ostrowski własności nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym  ...więcej

2019-08-09 12:05:16
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji NR 376/O/2019 stwierdzającej nabycie przez Powiat Ostrowski własności nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym  ...więcej

2019-08-09 12:02:13
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji NR 375/O/2019 stwierdzającej nabycie przez Powiat Ostrowski własności nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym  ...więcej

2019-05-21 12:20:30
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego  ...więcej

2019-04-11 11:51:56
Zawiadomnienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji  ...więcej

2019-04-02 07:43:26
Decyzja o zatwierdzeniu projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia scieków na terenie gminy Andrzejewo  ...więcej

2019-04-01 08:38:34
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie własności nieruchomości przez Powiat Ostrowski  ...więcej

2019-03-15 14:37:37
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego  ...więcej

ZAWIDOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania
2019-03-14 10:50:44
  ...więcej

2018-03-28 12:15:27
INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALENJ RETENCJI TERENOWEJ W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie go  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
2018-01-11 09:14:45
PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMU OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ANDRZEJEWO NA ROK 2018Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie   ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych do projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Andrzejewo”
2017-01-13 14:59:31
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 57
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl