Komunikaty
2019-08-09 12:05:16
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji NR 376/O/2019 stwierdzającej nabycie przez Powiat Ostrowski własności nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym  ...więcej

2019-08-09 12:02:13
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji NR 375/O/2019 stwierdzającej nabycie przez Powiat Ostrowski własności nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym  ...więcej

2019-05-21 12:20:30
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego  ...więcej

2019-04-11 11:51:56
Zawiadomnienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji  ...więcej

2019-04-02 07:43:26
Decyzja o zatwierdzeniu projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia scieków na terenie gminy Andrzejewo  ...więcej

2019-04-01 08:38:34
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie własności nieruchomości przez Powiat Ostrowski  ...więcej

2019-03-15 14:37:37
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego  ...więcej

ZAWIDOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania
2019-03-14 10:50:44
  ...więcej

2018-03-28 12:15:27
INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALENJ RETENCJI TERENOWEJ W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie go  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
2018-01-11 09:14:45
PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMU OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ANDRZEJEWO NA ROK 2018Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie   ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych do projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Andrzejewo”
2017-01-13 14:59:31
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI w sprawie projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Andrzejewo
2016-11-04 11:24:10
  ...więcej

Konsultacje projektu strategii rozwoju społeczno -gospodarczego Gminy Andrzejewo
2016-10-05 14:48:56
OBWIESZCZENIEWójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 września 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) podaje się do publicznej wiadomościnastępujące informacje:Ogłasz  ...więcej

Podsumowanie konsultacji do Programu Rewitalizacji Gminy Andrzejewo
2016-10-05 14:40:18
  ...więcej

Zaproszenie do konsultacji w sprawie „Programu Rewitalizacji dla Gminy Andrzejewo”
2016-10-05 14:32:04
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI w sprawie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Andrzejewo
2016-05-14 09:41:38
  ...więcej

Informacja o konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Andrzejewo
2016-03-22 12:18:46
  ...więcej

Projekt do konsultacji społecznych Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na rok 2016
2016-01-20 12:35:25
   ...więcej

2015-10-01 11:28:45
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego  ...więcej

Informacja o konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Andrzejewo
2015-08-26 14:45:39
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 48
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl