> 2010 r.

2010 r.

Zakup dwóch komputerów
WÓJT GMINY ANDRZEJEWO zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup dwóch centralnych jednostek komputerowych z oprogramowaniem systemowym. Urządzenia powinny być nowe z potwierdzonego źródła pochodzenia, gotowe do pracy.
Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
Ofertę należy złożyć do dnia 02.07.2010 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Andrzejewo ul. Warszawska 36 07-305 Andrzejewo pok. nr 9.
 

Opublikowane przez: Aneta Świerżyńska | Data wprowadzenia: 2010-06-29 09:45:54.
Data wprowadzenia: 2010-06-29 09:45:54
Opublikowane przez: Aneta Świerżyńska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl