> 2010 r.

2010 r.

Remont nawierzchni przy SP w Starej Ruskołęce
WÓJT GMINY ANDRZEJEWO zaprasza do składania ofert na:
1) remont nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce poprzez ułożenie kostki polbruk w ilości 242m2 i wykonania obrzeża oraz krawężników typu ciężkiego 30mb (materiał Wykonawcy),
2) wykonanie ogrodzenia szkoły w ilość 155 mb poprzez obsadzenie słupka w betonie i rozciągnięcie siatki z napięciem w ilości 3 sztuk drutem ocynkowanym (materiał Wykonawcy).
Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
Termin wykonania do 04.09.2010 r.
Ofertę należy złożyć do dnia 23.08.2010 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Andrzejewo ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo pok. nr 12.
Osoba do kontaktu: Zbigniew Rzepiński Tel. 086 2717003 wew. 46

 

Opublikowane przez: Aneta Świerżyńska | Data wprowadzenia: 2010-08-18 11:59:22.
Data wprowadzenia: 2010-08-18 11:59:22
Opublikowane przez: Aneta Świerżyńska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl