> 2010 r.

2010 r.

Remont placu przy remizie OSP Pieńki Żaki
WÓJT GMINY ANDRZEJEWO zaprasza do składania ofert na:
Remont placu przy remizie OSP Pieńki Żaki polegający na ułożeniu bloczków betonowych "trelinki" wraz z podsypką o powierzchni 160 m2.
Gmina posiada "trelinkę" do ułożenia 120 m2 placu, na pozostałą część tj. 40 m2 materiał zapewni wykonawca.
Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
Termin wykonania do dnia 11.09.2010 r.
Ofertę należy złożyć do dnia 30.08.2010 r. do godz.10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Andrzejewo ul. Warszawska 36, 07 – 305 Andrzejewo pok. Nr 12.
Osoba do kontaktu: Zbigniew Rzepiński Tel. (086) 2717003 wew. 46.
 

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2010-08-24 15:14:07 | Data modyfikacji: 2010-08-24 15:17:07.
Data wprowadzenia: 2010-08-24 15:14:07
Data modyfikacji: 2010-08-24 15:17:07
Opublikowane przez: Marek Matys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl