Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia
20.03.2018 r. o wszczętym postępowaniu
administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegającej na
budowie elektroenergetycznej sieci
napowietrzno-kablowej SN-15kV
 
DPP.6733.2.2018 obw_o_wszczeciu_postep.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-04-05 13:54:51.
Data wprowadzenia: 2018-04-05 13:54:51
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl