Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia
30.10.2018 r. o wszczętym postępowaniu
administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegającej na
odbudowie drogi powiatowej nr 2601W w
miejscowości Ołdaki-Polonia od km 12+923 do km
14+547 o długości 1,631 km (działka nr ewid.
75, obręb Ołdaki-Polonia)
 
DPP.6733.6.2018 obw_o_wszcz_postep.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-10-30 12:36:00.
Data wprowadzenia: 2018-10-30 12:36:00
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl