Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszcenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia
30.11.2018 r. o wydanej decyzji w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
budowie linii napowietrzno-kablowych SN-15kV(etap
1 i 2) na nieruchomościach o nr ewid. 95, 93, 91,
90/1, 89, 88, 87, 232, 86, 78/1 położonych na
terenie obrębu Pieńki Wielkie
 
DPP.6733.5.2018 obw_o_wyd_decyzji.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:59:54.
Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:59:54
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl