Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia
22.04.2021 r. o wszczętym postępowaniu
administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegającej na
przebudowie drogi powiatowej Nr 2604W na odcinku
Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka od km
6+140.00 do km 8+626.00 długości 2+486.00.
 
DPP.6733.3.2021 obwieszczenie o wszczęcou postepowania.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-23 08:58:32.
Data wprowadzenia: 2021-04-23 08:58:32
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl