Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30.10.2018 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na odbudowie drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia od km 12+923 do km 14+547 o długości 1,631 km (działka nr ewid. 134/2, obręb Ołdaki-Polonia)
2018-10-30 12:43:55
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30.10.2018 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na odbudowie drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia od km 12+923 do km 14+547 o długości 1,631 km (działka nr ewid. 75, obręb Ołdaki-Polonia)
2018-10-30 12:36:00
  ...więcej

Obwieszcenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22.10.2018 r. o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej nabudowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na części działki n ew. 416 w miejscowości Przeździecko-Jachy w gminie Andrzejewo
2018-10-30 09:02:40
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10.09.2018 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowych SN-15kV(etap 1 i 2) w obrębie Pienki Wielkie
2018-09-11 11:44:18
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27.07.2018 r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwóch napowietrzno-kablowych linii elektroenergetycznych SN-15kV na działkach nr ew. 95 oraz 61 w miejscowości Pieńki Wielkie gm. Andrzejewo
2018-07-31 11:58:56
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 27.06.2018 r. o przygotowanym projekcie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie dwóch napowietrzno-kablowych linii elektroenergetycznych SN-15kV na działkach nr ew. 95 oraz 61 w miejscowości Pieńki Wielkie gm. Andrzejewo
2018-06-28 13:12:00
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 24.04.2018 r. o przygotowanym projekcie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN-15kV
2018-04-25 11:13:20
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 20.03.2018 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN-15kV
2018-04-05 13:54:51
  ...więcej

Obwieszcenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12.03.2018 r. o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na odbudowa mostu na drodze gminnej nr 260107W w km 0+160 przez rzekę Brok Mały w miejscowości Kuleszki-Nienałty na nieruchomościach położonych na terenie obrębu Nowa Ruskołęka dz. nr geod.: 316, 317, 319 oraz na terenie obrębu Kuleszki-Nienałty dz. nr geod.: 49
2018-03-21 10:48:43
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11.01.2018 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na odbudowie mostu na drodze gminnej nr 260107W w km 0+160 przez rzekę Brok Mały w miejscowości Kuleszki-Nienałty
2018-02-02 13:24:32
  ...więcej

Obwieszcenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 8.01.2018 r. o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie budynku kotłowni i zmianie sposobu użytkowania na budynek zaplecza sportowego na działce nr ew. 447 w miejscowości Andrzejewo w gminie Andrzejewo
2018-01-09 11:20:41
  ...więcej

Obwieszcenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14.11.2017 r o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr ew. dz. 18 wraz z poszerzeniem drogi na dz. nr ew.: 10/1, 10/2, 11, 12, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15, 16/2, 17, 19/1, 19/2, 20, 22 w miejscowości Zaręby-Warchoły gm. Andrzejewo
2017-11-14 12:14:40
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25.09.2017 r. o przygotowanym projekcjie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbiórce i budowie linii nN-0,4kV, SN-15kV i napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowie przyłącza kablowego wraz ze złączem w obrębie wsi Ruskołęka-Parcele
2017-10-11 12:36:34
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19.09.2017 r. o przygotowanym projekcie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii napowietrznej średniego i niskiego napięcia, oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN - 15/0,4kV (1 szt.)
2017-10-10 12:44:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 22.08.2017 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na - rozbudowie mostu na rzece Wągroda w m. Jasienica ora z rozbudowie mostu w m. Stara Ruskołęka w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica – Kowalówka – Stara Ruskołęka – Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi”
2017-08-22 13:24:30
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 14.08.2017 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbiórce i budowie linii nN-0,4kV, SN-15kV i napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowie przyłącza kablowego wraz ze złączem
2017-08-22 13:19:08
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 7.08.2017 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii napowietrznej średniego i niskiego napięcia, oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN - 15/0,4kV (1 szt.)
2017-08-22 12:57:07
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 02.08.2016 r. o przygotowanym projekcie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie przeznaczenia funkcji budynku po starej plebanii na Centrum Kultury Stara Plebania, na nieruchomości położonej na terenie obrębu Andrzejewo dz. nr geod. 815
2016-08-03 12:11:50
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18.07.2016 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie przeznaczenia funkcji budynku po starej plebanii na Centrum Kultury Stara Plebania, na nieruchomości położonej na terenie obrębu Andrzejewo dz. nr geod. 815
2016-07-26 08:56:27
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 18.07.2016 r., o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii napowietrznej nN oraz SN, linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi niskiego napięcia, słupowej stacji transformatorowej SN/nN - 15/0,4kV (1 szt.) na nieruchomościach położonych na terenie obrębu Andrzejewo dz. nr geod.: 263, 348/1, 348/2, 443, 456/2, 457, 458, 459/1, 459/4, 459/5, 459/6, 460, 461/10, 461/11, 461/3, 462/1, 462/10, 462/14, 462/16, 464, 490/2, 491, 492, 493, 494, 495, 496/1, 497, 530/2, 532, 535, 586
2016-07-19 09:55:37
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 77
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl