> 2011 r.

2011 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA ZAKUP
DRZEW

Wójt Gminy Andrzejewo zaprasza do składania ofert cenowych na zakup dwóch drzew gatunku topola rosnących na terenie Szkoły Podstawowej Stara Ruskołęka, działka nr ewid. 281/1 Cenę wywoławczą drzew przeznaczonych do sprzedaży określa się wynosi 500,00 zł brutto. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę (oferta obejmuje dwa drzewa). Oferta musi mieć formę pisemną złożoną w zalakowanej kopercie z napisem „Oferta na zakup drzew” wg wzoru załącznika nr 1 dostępnego w Urzędzie Gminy w Andrzejewie lub na stronie internetowej http://www.bip.andrzejewo.pl/ w zakładce „Pozostałe ogłoszenia zamawianych usług”. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Andrzejewie ul. Warszawska 36 do dnia 11 kwietnia 2011 r. do godz.12:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia 2011 r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Andrzejewie. Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę zostanie spisana umowa kupna – sprzedaży. Wszystkie koszty związane ze ścinką i pozyskaniem drewna pokrywa kupujący, t.j.: -zabezpieczenia terenu, -uporządkowania terenu z gałęzi i innych zanieczyszczeń, -ewentualne wyrównanie terenu i naprawa szkód powstałych podczas ścinki drzew, -wykonania ścinki drzew przez osobę posiadającą sprzęt i uprawnienia do wykonywania tego rodzaju usług. Informacje dotyczące w/w oferty można uzyskać w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, pokój nr 11 lub telefonicznie pod nr (086) 2717003 wew.34 w godz. 8:00 - 15:30. Niniejsze ogłoszenie zostaje opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie, tablicy ogłoszeń sołectwa Stara Ruskołęka i stronie internetowej urzędu http://www.bip.andrzejewo.pl/ w zakładce „Pozostałe ogłoszenia zamawianych usług”

Pobierz formularz umowy

 
Pobierz formularz oferty

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2011-04-04 09:42:10 | Data modyfikacji: 2015-08-12 12:46:44.
Data wprowadzenia: 2011-04-04 09:42:10
Data modyfikacji: 2015-08-12 12:46:44
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl