> 2012 r.

2012 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych

 


 


Ogłoszenie


wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Andrzejewo  w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


 


Wójt Gminy Andrzejewo informuje o zakończeniu postępowania konkursowego   bez wyłonienia ofert.


Oferta Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, ul. Warszawska 24, 07-305 Andrzejewo została odrzucona ze względu na braki formalne.


Oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie – zgodnie z treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-24 07:28:35.
Data wprowadzenia: 2012-04-24 07:28:35
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl