> 2013 r.

2013 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2013

Andrzejewo, 10.01.2013 r.


Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 138/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 14 000 euro w Urzędzie Gminy w Andrzejewie” zwracam się z zapytaniem o cenę następujących pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Andrzejewie.

1. Zamawiający:
Gmina Andrzejewo
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
NIP 7591624947 REGON 450670083

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Andrzejewie w ramach realizacji projektu systemowego „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.
wsparcie psychologiczno – pedagogiczne:
1) zestaw kreatywny- od wiosny do zimy (arkusze kolorowego papieru)
2) zestaw kreatywny- wiosenny – Wielkanoc, i elementy ozdobne
3) folia piankowa gruba ( 20 arkuszy A3),
4) główki drewniane z nadrukiem twarzy( średnica 30 mm),
5) koraliki beczułki,
6) mix kuleczek
7) koraliki do prasowanek- 5000 mix/wiaderko
8) figury małe(podkładki do prasowanek- 5 sztuk(komplet),
9) ruchome oczy- czarne do dekoracji postaci- 200 sztuk
10) pompony kolorowe(kuleczki do kreatywnego tworzenia postaci) 2komplety po100 sztuk
11) pompony zwierzęce,(puszyste kuleczki imitujące sierść zwierząt) -100 szt
12) historyjka obrazkowa ”moje emocje”
13) nazywamy emocje-materiał obrazkowy ,komplet
zajęcia sportowe:
14) piłeczki do unihokeja 4 szt,
15) piłeczki chwytne 6 szt,
16) piłka koszykowa dmuchana( 8),2szt,
17) piłka futbolowa- gumowa,3 szt
18) piłka halowa(4)
19) piłka rehabilitacyjna do skakania 55 cm, szt 2
20) znaczniki piłkarskie siatkowe (niebieskie) 10 szt,
21) piłka nożna 1 szt,
22) piłka gumowa miękka(20 mm),szt 5
23) piłki „moje emocje” 6 szt, średnica 15 cm,
język angielski:
24) angielski słówka- puzzle- godziny,
25) fiszki- Colors and Shapes,
26) pudełko angielskich dań,
27) puzzle angielskie. Antonimy,
28) puzzle angielskie liczba mnoga,
29) tablica korkowa 80x120
30) alfabet- makatka,
przyroda:
31) mapa fizyczna świat 160x120
32) kompasy 4 szt,
33) plansze dydaktyczne: mchy i paprocie,
34) plansze dydaktyczne: glony i grzyby,
35) plansze dydaktyczne: owady i szkodniki,
36) modele przekrojowe z pianki
- komórka zwierzęca,
-komórka roślinna,
37) pipety 3 ml, 6 szt,
38) szkielet człowieka 45 cm,
39) probówki 14 szt,
40) magnesy sztabkowe,
41) pendrive pojemność 4 GB – 15 sztuk
42) słuchawki 15 szt.

3. Miejsce i termin składania ofert:
18.01.2013 r. godz. 10.00
Urząd Gminy Andrzejewo ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo

4. Termin wykonania zamówienia: 25.01.2013 rok
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
- oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim
- oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena netto, podatek VAT, cena brutto), oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę

6. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą pocztową, faxem lub emeilem.

7. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Aneta Majewska
tel. 86 271 70 03 wew. 46

 
sp andrzejewo oferta.doc

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 13:53:28 | Data modyfikacji: 2013-01-10 13:57:28.
Data wprowadzenia: 2013-01-10 13:53:28
Data modyfikacji: 2013-01-10 13:57:28
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl