> 2013 r.

2013 r.

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego nr
OŚ.271.1.6.2013
W terminie składania ofert tj. do dnia 26.02.2013 r. do godz. 1000 wpłynęło 9 ofert na wykonanie parkingu wraz z drogą dojazdową przy Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez „DROŻĘCKI” Marek Drożęcki Konopki Jabłoń 9, 18-300 Zambrów, kwota brutto oferty 44 000 zł.  

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2013-03-26 09:27:32.
Data wprowadzenia: 2013-03-26 09:27:32
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl