> 2013 r.

2013 r.

Zapytanie ofertowe OŚ.271.1.15.2013
Wójt Gminy Andrzejewo zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu pn. „Czas na sukces” nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-14-001/13-00 z dnia 22.07.2013 r., finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zapytanie ofertowe

Oferta

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2013-08-29 15:10:24 | Data modyfikacji: 2013-08-29 15:12:04.
Data wprowadzenia: 2013-08-29 15:10:24
Data modyfikacji: 2013-08-29 15:12:04
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl