> 2013 r.

2013 r.

Zapytanie ofertowe nr 15/POKL.09.01.01-14-023/11
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie przyborów do pisania, rysowania i malowania do Punktu Przedszkolnego „Radosny maluch na wsi” w Andrzejewie.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Zapytanie ofertowe

oferta

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2013-09-05 14:30:38 | Data modyfikacji: 2013-09-05 14:32:26.
Data wprowadzenia: 2013-09-05 14:30:38
Data modyfikacji: 2013-09-05 14:32:26
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl