> 2013 r.

2013 r.

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego nr
OŚ.271.1.21.2013

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas II-III Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie realizowanego przez Gminę Andrzejewo/Gminne Gimnazjum w Andrzejewie


Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.21.2013 na świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas II-III Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty złożone przez:
Część I Chemia Pani Iwona Majewska
Część II Biologia Pani Beata Kowalska
Część III Geografia Pani Barbara Nagórka
Część IV Fizyka Pani Krystyna Piliszek
Część V Matematyka Pani Danuta Rostkowska
Część VI Język angielski Pani Agnieszka Przychodzeń
Część VII Język niemiecki Pani Barbara Sobol
Część VIII Warsztaty z technik efektywnego uczenia się Pani Anna Wardaszka
Część IX Warsztaty zawodoznawcze Pani Jolanta Zalewska
Część X Warsztaty równościowe Pani Jolanta Zalewska
Wszystkie oferty spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego.
 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2013-10-23 13:44:51 | Data modyfikacji: 2013-10-23 13:46:18.
Data wprowadzenia: 2013-10-23 13:44:51
Data modyfikacji: 2013-10-23 13:46:18
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl