> 2013 r.

2013 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
OŚ.271.1.22.2013
Andrzejewo 24.10.2013 r.
OŚ.042.10.2013

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
na pełnienie funkcji pracownika ds. obsługi finansowo-kadrowej projektu „Równym krokiem w przyszłość” realizowanego przez Gminę Andrzejewo/Gminne Gimnazjum w Andrzejewie


Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.22.2013 na pełnienie funkcji pracownika ds. obsługi finansowo-kadrowej projektu „Równym krokiem w przyszłość” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło trzy oferty. Jako najkorzystniejszą została uznana oferta Pani Pauliny Kalupa, która spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego.
 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2013-10-24 15:01:23.
Data wprowadzenia: 2013-10-24 15:01:23
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl