> 2013 r.

2013 r.

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego nr
OŚ.271.1.24.2013
Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.24.2013 na usługę cateringową na potrzeby warsztatów prowadzonych w Gminnym Gimnazjum w Andrzejewie w ramach projektu „Równym krokiem w przyszłość” realizowanego przez Gminę Andrzejewo/Gminne Gimnazjum, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Handel-Usługi-Gastronomia Elżbieta Żebrowska Jasienica, ul. Pawła Jasienicy 23 07-300 Ostrów Mazowiecka, która przedstawiała cenę tj. 15 zł (brutto) za jednodniowe wyżywienie jednego uczestnika i spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2013-11-08 14:28:47 | Data modyfikacji: 2013-11-08 14:31:41.
Data wprowadzenia: 2013-11-08 14:28:47
Data modyfikacji: 2013-11-08 14:31:41
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl