> 2014 r.

2014 r.

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego nr
OŚ.271.1.07.2014

Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.07.2014 na świadczenie usług edukacyjnych  w projekcie pn. „Czas na sukces” w Szkole Podstawowej w Andrzejewie finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. Za najkorzystniejszą została uznana oferta Pani Barbary Fydrych zam. Małkinia, która spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego.

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:51:57 | Data modyfikacji: 2014-02-07 08:56:52.
Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:51:57
Data modyfikacji: 2014-02-07 08:56:52
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl