> 2020 r.

2020 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr
ZPO.271.01.02.2020 na budowę linii napowietrznej
oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejewo

Do Wszystkich Wykonawców


Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego nr ZPO.271.01.02.2020 na budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejewo za najkorzystniejszą została uznana oferta PUHP ‘’ENERGOL’’ Małgorzata Kruk, która spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz zawierała najniższą cenę.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:14:33.
Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:14:33
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl