> 2020 r.

2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZPO.271.01.9.2020

Andrzejewo 25 maj 2020r.

ZPO.271.01.9.2020


Zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Andrzejewo

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843) określonego w art. 4 pkt.8. wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

NADOR FHU Dorota Wojsz
ul. K. Warchalskiego 2/19, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i była najkorzystniejsza.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ofert:

 

L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Łączna wartość brutto za całość zamówienia
1 PHU „REKO” Jakub Ciupiński
42-300 Mayszków, ul. Jana Pawła II 104
117 176,00 zł.
2 H.B.GROUP Hubert Bąk
07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Lubiejewska 32B
101 523,54 zł.
3 NADOR FHU Dorota Wojsz 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. K. Warchalskiego 2/19 93 740,8zł.

Po terminie składania ofert wpłynęła oferta:
1) Tomasz Piętka FIRMA LIDER ul. Duży Rynek 23,
18-220 Czyżew- data wpływu- 25.05.2020r. godz. 09:52

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie po uzyskaniu dofinansowania ze środków Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Wójt Gminy
Beata Ponichtera

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-05-25 13:58:23 | Data modyfikacji: 2020-05-25 14:07:21.
Data wprowadzenia: 2020-05-25 13:58:23
Data modyfikacji: 2020-05-25 14:07:21
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl