>  2024 r.

2024 r.

Uchwała Nr XLV/315/2024 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 25 stycznia 2024 r. w w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2024-2036

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 07:50:42 | Data modyfikacji: 2024-01-31 07:51:09.

Uchwała Nr XLV/316/2024 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 25 stycznia 2024 r. w w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 07:52:11 | Data modyfikacji: 2024-01-31 07:52:39.

Uchwała Nr XLV/317/2024 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 25 stycznia 2024 r. w w sprawie zawarcia porozumienia miedzygminnego z Gmina Miastem Grudziądz na realizacje zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 07:56:06 | Data modyfikacji: 2024-01-31 07:52:39.

Uchwała Nr XLV/318/2024 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 25 stycznia 2024 r. w w sprawie przystapienia do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorzadu Terytorialnego - edycja 2024

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 08:01:50 | Data modyfikacji: 2024-01-31 07:52:39.

Uchwała Nr XLV/319/2024 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 25 stycznia 2024 r. w w sprawie przystapienia do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" dla Jednostek Samorzadu Terytorialnego - edycja 2024

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-01-31 08:04:11 | Data modyfikacji: 2024-01-31 07:52:39.

Uchwała Nr XLVI/320/2024 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Andrzejewo na lata 2024-2036

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-04 08:23:37 | Data modyfikacji: 2024-01-31 07:52:39.

Uchwała Nr XLVI/321/2024 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-04 08:25:06 | Data modyfikacji: 2024-01-31 07:52:39.

Uchwała Nr XLVI/322/2024 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomnosci  zwierząt na terenie Gminy Andrzejewo na 2024 rok 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-04 08:27:40 | Data modyfikacji: 2024-04-04 13:52:40.

Uchwała Nr XLVI/323/2024 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-04 08:34:18 | Data modyfikacji: 2024-04-04 13:54:21.

Uchwała Nr XLVI/324/2024 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej

 
XLVI.324..2024.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-04 08:36:16 | Data modyfikacji: 2024-04-04 14:02:02.

Uchwała Nr XLVI/325/2024 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2024-04-04 13:59:32 | Data modyfikacji: 2024-04-04 14:02:44.

Zobacz:
 2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. .   2023 r. .   2024 r. . 
Data wprowadzenia: 2024-04-04 13:59:32
Data modyfikacji: 2024-04-04 14:02:44
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl