Sesje Rady Gminy 2014/2018 r.

Sesje Rady Gminy 2014/2018 r.

Porzadek obrad II Sesji Rady Gminy Andrzejewo w
dniu 04 grudnia 2014 r.

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2013 r.  poz. 594  z późn. zm./ zwołuję II Sesję Rady Gminy Andrzejewo w dniu 04 grudnia 2014 r.  o godz.1000    w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

Zatwierdzenie porządku II Sesji Rady Gminy.
Zatwierdzenie protokołu I Sesji Rady Gminy.
Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ obniżenia średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego  na terenie gminy na 2015 r.

b/ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

c/ zmian w budżecie gminy 2014 r.

d/powołania Komisji Rewizyjnej.

e/ wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

f/ powołania Komisji Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Inwestycji, Finansów            i Budżetu.

g/ powołania  Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej, oraz Promocji Gminy.

h/ ustalenia wynagrodzenia Wójta.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności.
Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                       Jarosław Sołowiński

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-12-03 10:05:14.
Data wprowadzenia: 2014-12-03 10:05:14
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl