Sesje Rady Gminy 2014/2018 r.

Sesje Rady Gminy 2014/2018 r.

Porzadek obrad III Sesji Rady Gminy Andrzejewo w
dniu 30 grudnia 2014 r.

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r.  poz. 594  z późn. zm./ zwołuję III Sesję Rady Gminy Andrzejewo w dniu 30 grudnia 2014 r.  o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

Zatwierdzenie porządku III Sesji Rady Gminy.
Zatwierdzenie protokołu II Sesji Rady Gminy.
Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015 r.

b/ wybór przedstawiciela Gminy Andrzejewo do Zambrowskiego Związku Gmin.

c/ wybór przedstawiciela Gminy Andrzejewo do Międzygminnego Związku „ Ziemia Ostrowska”.

d/  zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022.

e/ zmiany w budżecie gminy na  2014 r.

f/uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2015 - 2024.

g/ uchwalenie budżetu gminy  Andrzejewo na 2015 r. 
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                       Jarosław Sołowiński

 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-12-23 12:13:05.
Data wprowadzenia: 2014-12-23 12:13:05
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl