Sesje Rady Gminy 2014/2018 r.

Sesje Rady Gminy 2014/2018 r.

Porzadek obrad III Sesji Rady Gminy Andrzejewo w
dniu 12 maja 2015 r.

 


Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję VI Sesję Rady Gminy Andrzejewo w dniu 12 maja 2015 r. o godz. 11 00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Porządek obrad:


1. Zatwierdzenie porządku VI Sesji Rady Gminy.


2. Zatwierdzenie protokołu V Sesji Rady Gminy.


3. Podjęcie uchwał w sprawach:


a/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


b/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej.


c/ zmiany uchwały w sprawie WPF Gminy Andrzejewo na lata 2015 – 2024.


d/ dokonanie zmian w budżecie gminy 2015 r.


e/ oceny zasobów Pomocy Społecznej Gminy Andrzejewo za rok 2014.


4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między Sesjami.


5. Wolne wnioski i zapytania


6. Zamknięcie obrad.


                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy


                                                                                                         Jarosław Sołowiński

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-05-07 08:44:14 | Data modyfikacji: 2015-05-07 08:48:09.
Data wprowadzenia: 2015-05-07 08:44:14
Data modyfikacji: 2015-05-07 08:48:09
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl