Sesje Rady Gminy 2014/2018 r.

Sesje Rady Gminy 2014/2018 r.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Andrzejewo w
dniu 24 maja 2016 r.

Porządek obrad:
1. Zatwierdzenie porządku XVI Sesji Rady Gminy.
2. Zatwierdzenie protokołu XV Sesji Rady Gminy.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2030
b) zmian w budżecie gminy na rok 2016
c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrzejewo
d) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Andrzejewo jest organem prowadzącym
e) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych dla których Gmina Andrzejewo jest organem prowadzącym
f) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego Gmina Andrzejewo jest organem prowadzącym
g) zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie
h) Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Andrzejewo za 2015 rok
i) warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Andrzejewo
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Sołowiński

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-19 12:57:06.
Data wprowadzenia: 2016-05-19 12:57:06
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl